June 2018 का पोस्टहरूश्वेताम्बरा 

भानुप्रकाश जोशी को हौ तिमी ? श्वेत वस्त्रमा सुसज्जित पूर्ण चन्द्र या सूर्य प्रकाश ? या दिनको पर्वतराज ? गहन खानीकी हीरा हौ कि ? सागर पिँधकी मोती ?         प्रश्न गर्छु म आफैँसँग