December 2011 का पोस्टहरूनवयुग !

– दीपेन्द्र के. सी. ए फतुरो ! तँ फगत घोषणा गर्छस् खोेक्रो नवयुगको ! हेर त एकचोटी तैले घोषणा सुनाउन जम्मा पारेको भीडलाई कुुपोषित नाँगा देहहरु ! एकचोटी तिनका फाटेका पैताला फर्काएर हेर त त्यहाँ भेटछस तेरो नवयुग !