August 2010 का पोस्टहरूबोलिनौ तिमी…

- गोपीकृष्ण ढुंगाना ‘पथिक’ बोलिनौ तिमी र म पनि बोलिन, कस्यौ झन त्यो गाँठो र मन यो खोलिन | छचल्किदै थियो शब्दको सागर, पाएन किनारा र मुटु घोलिन |