फेरि भूकम्प !

किशोर रेग्मी

जीवन

फेरि भूकम्प
अस्थीपञ्जर थुप्रो
जीवनको बाटो ?

कार्यकर्ता

मौरि फूलमा
पातहरूको नृत्य
फलको आश

निती निर्माता

शिंह दर्बार
बाँस, टाट हाम्लाइ
तिम्लाइ सुन

नेता

भाषण बाजी
आश्को पोको कुरून्तै
भान्साको मेसो

जनता

तिठ्लाग्दो छोरो
जुनको पार ताप्दै
सूर्योदय आश्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

*