April 2018 का पोस्टहरूख्याक

मनोज प्रधान   म सानो छँदा हजुरमाले भन्नु हुन्थ्यो छिँडीमा नजाउ छिँडीको भर्याङ मुनि ख्याक छ जस्ले छिँडी चढ्डा खेरी