May 2015 का पोस्टहरूमृत्यु मलामी

-जय  प्रकाश विवश म मृत बाँचेको छु आफ्नै संसारको मृत्युमा मलामी हुने तयारीमा छु . हो म मरेको छु आफ्नैको घातले आफ़्नैको बातले साच्चै म मरेको छु आफ्ना सपनाको मलामी , म आफै हुनु, मेरो बाध्यता भएको छु झुटो संसारको झुटा मान्छेको जालमा आफु राख्दै उसकै खुसीको प्रार्थना गर्दै . हो म मरेको छु