'हास्यव्यंग्य' वर्गका पोस्टहरू

सिस्नुपानी देउसी २०७१

भनभन भाइ हो     – संविधान भनभन बैनी हो     – संविधान स्वर मिलाइकन      – संविधान जोडले भन      – संविधान ढोगेर माटो     – संविधान सुनौलो बाटो     – संविधान विश्वकै चासो     – संविधान पुस्तालाई नासो     – संविधान घैंटामा सबको     – घाम लागोस् देश फड्को मार्न – काम लागोस् भनभन […]